Templates by BIGtheme NET
หน้าแรก / Tag Archives: CSS

Tag Archives: CSS

CSS คืออะไร

CSS คืออะไร by enjoyday.net CSS (ย่อมาจาก Cascading Style Sheet) เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML    ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML หรือ XHTML หรือ XML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่างที่เราต้องการ จริงๆ แล้วเราสามารถตกแต่งเอกสาร HTML ด้วยภาษา HTML เอง ซึ่งบางครั้งอาจสะดวกและแสดงผลได้เร็วกว่าการใช้ CSS เสียอีก    แต่การใช้ CSS  ช่วยในการจัดรูปแบบการแสดงผล จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ    ทำให้ code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วนเนื้อหา ...

อ่านต่อ »

DHTML คืออะไร

DHTML คืออะไร by enjoyday.net DHTML ( ย่อมาจาก Dynamic HTML) เป็นเทคนิค (ไม่ใช่ภาษา) ที่ช่วยให้การแสดงเว็บเพจน่าสนใจมากขึ้น สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้มากกว่าเว็บเพจในรูปแบบ HTML ปกติ  โดยไม่ต้องติดต่อกับ Web Server ตลอดเวลา วิธีการสร้างเเว็บเพจแบบ DHTML จะอาศัยเทคโนโลยีในการสร้างเว็บเพจหลายๆ ตัว เช่น JavaScript, VB Script, ActiveX Control , Document Object Model , CSS และเทคโนโลยีอื่นๆ ตัวอย่าง DHTML ที่ทำให้เราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจได้ เช่น การทำ drop down menu, การเปลี่ยนรูปภาพแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคลิก, การทำหิมะตกในหน้าเว็บ, การทำภาพสไลด์, การทำข้อความวิ่งตาม mouse เป็นต้น ข้อควรระวังในการใช้ DHTML เนื่องจากการทำงานของ ...

อ่านต่อ »

XHML คืออะไร

XHTML คืออะไร by enjoyday.net XHTML  (ย่อมาจาก Extensible HyperText Markup Language) XHTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนำ XML และ HTML มารวมกัน  กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML     คำสั่งต่างๆ นั้นก็ยังเหมือนกับ HTML แต่มีความเข้มงวดในเรื่องโครงสร้างภาษามากกว่า และมีการตัด tag และ attribute ที่ล้าสมัยออกไป จากข้อเสียของ HTML ที่เมื่อแสดงผลผ่านบราวเซอร์ของค่ายต่างๆ เช่น Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera และอื่นๆ  ได้ผลที่แตกต่างกัน  เว็บเพจที่ออกแบบมาอย่างดีของเรา อาจดูสวยงามถูกต้องใน IE แต่กลับผิดเพี้ยนไปเมื่อดูด้วย Firefox องค์กร W3C จึงได้นำ HTML 4.0 ...

อ่านต่อ »

XML คืออะไร

XML คืออะไร by enjoyday.net XML (ย่อมาจาก eXtensible Markup Language) เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นภาษากลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน XML เหมาะกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก XML ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใด ภาษา XML ไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่ หรือส่วนขยายของ HTML และก็ไม่ใช่ภาษา XHTML ด้วย HTML ถูกออกแบบมาให้เน้นการแสดงผลข้อมูล เช่น ให้ข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง โดยที่ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นคือข้อมูลอะไร ส่วน XML จะรู้ว่าข้อมูลนั้นคือข้อมูลอะไร แต่จะไม่ได้มีหน้าที่จัดตกแต่งเอกสารให้สวยงาม การแสดงผลจะให้ภาษาอื่นทำหน้าที่แทน ภาษา XML มีโครงสร้างประกอบไปด้วย tag ต่างๆ เช่นเดียวกับ HTML  แต่แตกต่างที่เราสามารถสร้าง tag ขึ้นมาใช้งานเองได้    tag ที่เราสร้างจะเป็นมาตรฐานในตัวมันเอง ซึ่งภาษาอื่นๆ จะสามารถเรียกใช้งาน tag ของเราได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น  ...

อ่านต่อ »

HTML คืออะไร

HTML คืออะไร by enjoyday.net HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ มีแม่แบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language ) ที่ตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ปัจจุบันมีการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) HTML มีโครงสร้างประกอบไปด้วย tag และ attribute ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ เช่น <b>ข้อความใน tag นี้จะเป็นตัวหนา</b>, <i>ข้อความใน tag นี้จะเป็นตัวเอียง</i> เป็นต้น เราอาศัย tag ต่างๆ สร้างเป็นเว็บเพจ ...

อ่านต่อ »

HTML, XML, XHTML, DHTML, CSS คืออะไร แตกต่าง และเกี่ยวข้องกันอย่างไร

by enjoyday.net HTML, XML,  XHTML, DHTML, CSS  เป็นคำศัพท์ที่ได้ยินกันบ่อยๆ ในการสร้างเว็บไซต์  แต่หลายคนอาจยังไม่แน่ใจนักว่ามันคืออะไรกันแน่ มีความแตกต่าง  และเกี่ยวข้องกันอย่างไร    หาคำตอบได้ในบทความต่อไปนี้ค่ะ ก่อนที่จะลงรายละเอียดของแต่ละคำ ขอให้ความหมายแบบสรุปก่อน ดังนี้ค่ะ Markup Language  เป็นภาษาที่ใช้ในการนิยามหรืออธิบายข้อมูล HTML (ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ มีโครงสร้างประกอบไปด้วย tag และ attribute ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ XML (ย่อมาจาก eXtensible Markup Language) เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นภาษากลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน XML เหมาะกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก XML ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการใด XHTML (ย่อมาจาก Extensible HyperText Markup ...

อ่านต่อ »

CSS : โปรแกรมทำเมนูให้อัตโนมัติ

สำหรับใครที่กำลังจะทำเมนูต่างๆ ในเว็บ แต่ไม่รู้จะทำออกมายังไงให้สวยงาม ลองดาวน์โหลดโปรแกรมทำเมนูให้อัตโนมัติ ด้านล่างนี้ มาใช้งานดูนะคะ

อ่านต่อ »