Templates by BIGtheme NET

1. วางแผนงาน

การวางแผนการสร้างเว็บไซต์

1. กำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน

ก่อนที่เราจะลงมือสร้างเว็บไซต์ของตัวเองนั้น ควรมีการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานก่อน เพื่อให้เห็นภาพลักษณะเว็บไซต์ที่เราอยากจะทำได้ชัดเจนขึ้น สิ่งที่เราต้องทำในขั้นตอนนี้มีอะไรบ้าง

อ่านต่อ »

1.1 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์

ทำไมคุณอยากจะมีเว็บไซต์ มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ? อยากทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องอะไร ? อยากให้เว็บไซต์มีลักษณะเป็นอย่างไร ?

อ่านต่อ »

1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

เราควรทราบว่ากลุ่มผู้ชมของเว็บไซต์เป็นใคร เพื่อจะได้ออกแบบเว็บไซต์ เลือกเนื้อหา โทนสี กราฟฟิก และเทคโนโลยีที่นำมาสนับสนุน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

อ่านต่อ »

1.3 กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากทำเว็บไซต์ ให้ลิสต์ว่ามีข้อมูลเนื้อหาอะไรบ้างที่คุณอยากให้มี หรือควรจะมี อยู่ในเว็บไซต์ มีการใช้งานที่จำเป็นอะไรบ้าง เช่น webboard, chat, ระบบสมาชิก, ระบบตระกร้าซื้อของ เป็นต้น

อ่านต่อ »

1.4 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น

จัดเตรียมอุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่วยงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล และจัดหาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์

อ่านต่อ »

1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ – 1. วางแผนงาน 1.1 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 1.3 กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา 1.4 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น 1.5 เตรียมทักษะและบุคลากร 1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการทำเว็บไซต์คงต้องดูงบประมาณเงินที่คุณมีด้วยค่ะ ค่าใช้จ่ายอาจมีอะไรได้บ้าง ค่าจด Domain Name (ชื่อเว็บไซต์) ประมาณ 300-600 บาท ต่อปี ถ้าจ่ายรวดเดียวหลายๆ ปี อาจมีส่วนลด หรือผู้ให้บริการ Web Hosting บางเจ้า ถ้าเราเช่าพื้นที่ host ของเขา ก็จด Domain Name ให้เราฟรีไปเลยก็มีค่ะ ค่าเช่า Web Hosting (พื้นที่ฝากไฟล์เว็บไซต์) ราคาขึ้นกับขนาดพื้นที่, ปริมาณข้อมูลเข้า-ออก (Data Transfer), ...

อ่านต่อ »