Theme ที่ใช้ใน enjoyday

คือ disaster-right + coolbreez จาก wpdots.net 
enjoyday ใช้ 2 Theme มา mix กัน   เป็น Theme ที่เรียบง่าย ใส่ภาพที่ด้านหน้าแต่ละบทความได้ มีที่ใส่โฆษณาด้านขวา และท้ายบทความยังใส่ Social Bookmark ไว้ให้ด้วย
ภายหลัง enjoyday ได้มีการแก้ไข style sheet ใหม่พอสมควรค่ะ

.

Plugin ที่ใช้ใน enjoyday

1. Akismet
เป็น Plugin ที่ใช้สำหรับป้องกัน spammer ทั้งหลาย ที่ชอบมาโพสท์ comment ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บ    Akismet เป็น plugin มาตรฐานที่ติดมาพร้อมกับตัว wordpress  ไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมที่ไหน
วิธีใช้งานอ่านที่นี่ค่ะ
http://www.wordthai.com/index.php?topic=4.0
.

2. All in One SEO Pack
Plugin ตัวนี้ ทำให้เราสามารถปรับแต่งข้อความในส่วนของ Title, Description และ Keywords ของหน้าแรก (Homepage) และของแต่ละหน้าบทความที่เราเขียน ซึ่งเป็นประโยชน์ในทาง SEO ค่ะ
http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/

.
3. Archives by Categories
เป็น Plugin ที่ enjoyday นำมาใช้ทำเป็นหน้า Site Map ค่ะ
http://www.dagondesign.com/articles/archives-by-selected-categories-plugin-for-wordpress

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้ New Page ขึ้นมาหน้าหนึ่ง ใส่บรรทัดนี้ลงไป
<!– ddarchivesbycat –>
แล้วบันทึก ง่ายๆ แค่นี้แหละค่ะ
.

4. Google Sitemap Generator
ช่วยทำ Google XML sitemaps ให้อัตโนมัติ เวลาที่เรามีการเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อหา  มันจะแจ้งไปยัง Search Engine อย่าง  Google,  Yahoo, MSN Search และ ASK.com ให้มาเก็บข้อมูลบทความที่เราเขียน   หลังจากติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะ
http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/
.

5. Must Read Post
Plugin สำหรับเพิ่ม widget บทความที่แนะนำให้อ่าน (Recommended) หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ไปเพิ่ม widget  “Must Read Post” ที่ sidebar  จะเปลี่ยนชื่อก็ได้ค่ะ  เวลาใช้งานให้เพิ่ม custom field “must-read”=true  ในบทความที่อยากให้แสดงใน widget นี้ค่ะ
http://wordpress.org/extend/plugins/must-read-posts/  
.

6. Simple Tags
Plugin ตัวนี้ ช่วยให้เราสามารถแก้ไข Tag (คำในการค้นหา หรือ Keyword) ได้ง่ายๆ   และสามารถทำ Related Posts ได้อีกด้วย โดยจะดึงหัวข้อที่เราใช้ Tag เดียวกันมาแสดงให้ค่ะ
http://www.herewithme.fr/wordpress-plugins/simple-tags

เพิ่มบรรทัดนี้ไปในหน้าที่แสดงบทความ (single.php) ในส่วนที่ต้องการให้แสดง Related Posts
<?php st_related_posts(); ?>

.
7. WassUp
เป็น Plugin ที่บอกว่ามี Visitors online กี่คน และยังช่วยเก็บสถิติข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ Bot ว่ามีการเข้ามาเยี่ยมเว็บเมื่อใด  ลิงค์มาจากไหน  เข้ามาจาก Search Engine ด้วยคำค้นหาใด  ใช้ Browser รุ่นใด  เปิดดูหน้าไหนบ้าง และอื่นๆ
http://wordpress.org/extend/plugins/wassup/
 .

8. WordPress Database Backup
ผู้เขียนใช้ Plugin ตัวนี้ เพื่อช่วย Backup database แล้วส่งไปเก็บที่อีเมล์ค่ะ
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-db-backup/

.
9. WP-Optimize
Plugin ตัวนี้จะช่วยเรา Clean ข้อมูลที่ไม่จำเป็นใน database เช่น ข้อมูลที่ WordPress  ทำ Auto save หลายๆ ครั้ง ตอนที่เราเขียนบทความ, Spam ต่างๆ
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-optimize/

.
10. WP-PostViews
เป็น Plugin ที่ใช้นับจำนวนครั้งที่แต่ละบทความถูกเปิดอ่าน  หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ไปเพิ่ม widget  “Most Viewed” ที่ sidebar  เพื่อแสดงบทความที่ถูกอ่านมากที่สุดได้
http://lesterchan.net/wordpress/readme/wp-postviews.html

และเพิ่มบรรทัดนี้ไปในจุดที่ต้องการแสดงว่าบทความนี้ถูกอ่านไปแล้วกี่ครั้ง (เช่น ในไฟล์ index.php, single.php, archive.php)
<?php if(function_exists(‘the_views’)) { the_views(); } ?>
.

11. WP Super Cache
Plugin ตัวนี้จะช่วยให้เครื่อง Server ไม่ต้องทำงานหนัก เพราะมีการเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยไว้ใน Cache  ลดการดึงข้อมูลของฐานข้อมูล  (query) ซึ่งจะช่วยทำให้ WordPress ของเราทำงานได้เร็วขึ้นค่ะ 
 http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/

.

Plugin ที่ทำงานเหมือนหรือคล้ายกันมีหลายตัวค่ะ  enjoyday ได้เลือกใช้ Plugin ที่ส่วนใหญ่ติดตั้งแล้ว ไม่ต้องปรับแก้อะไรมากมาย ดีๆ ทุกตัวค่ะ    ถ้า Plugin ตัวไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไปติดตั้งมันนะคะ หน้าเว็บเพจจะได้โหลดเร็วๆ