คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 5

Deprecated Tags

Tag และ Attribute ที่ล้าสมัย ที่ไม่สามารถนำมาใช้กับเอกสาร XHTML ที่ใช้ DTD แบบ Strict ได้ ต้องเลี่ยงไปใช้ Tag อื่น หรือใช้ CSS มาช่วยแทน

รายการ Attribute ที่ล้าสมัย มีดังนี้

Tag คำอธิบาย เปลี่ยนไปใช้
<applet> applet ใช้เรียก Java applet เข้ามาทำงานในเว็บเบราเซอร์ <object>
<basefont> ใช้กำหนดเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษรพื้นฐาน font-family, font-size,
color
<center> กำหนดข้อความให้อยู่ตรงกลาง text-align
<dir>  ใช้แสดงลิสต์รายการแจกแจงเป็นข้อๆ (directory list) <ul>
<embed> ใช้แสดงผนวกโปรแกรมทำงาน plugin เข้าไปในเอกสารเว็บเพจ เช่น ไฟล์เสียง, ไฟล์ video เป็นต้น <object>
<font> กำหนดลักษณะตัวอักษร ชนิด ขนาด และสี font-family, font-size,
color
<isindex> ใช้สร้างแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแบบมีฟิลด์ป้อนข้อมูลฟิลด์เดียว <form>
<listing> ใช้แสดงข้อมูลรายการคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ เช่น source code program <pre>
<menu> ใช้แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ  <ul>
<plaintext> ใช้กำหนดเพื่อยกเลิกคุณสมบัติเว็บเพจแบบ HTML โดยเบราเซอร์จะไม่สนใจตีความคำสั่ง HTML ใดๆ ที่อยู่ใน tag นี้ <pre>
<s> กำหนดข้อความขีดฆ่า <del> | text-decoration
<strike> กำหนดข้อความขีดฆ่า <del> | text-decoration
<u> ขีดเส้นใต้ text-decoration
<xmp> กำหนดข้อความที่จัดรูปไว้ก่อน <pre>

รายการ attribute ที่ล้าสมัย มีดังนี้

Tag คำอธิบาย เปลี่ยนไปใช้ CSS Propeties
align จัดตำแหน่งให้ element text-align, float, vertical-align
alink กำหนดสีของลิงค์ที่ active หรือถูกคลิก active
background กำหนด background เป็นรูปภาพ background-image
bgcolor กำหนดสีของ background background-color
border กำหนดขนาดกรอบ border-width
clear กำหนดลักษณะการตัดบรรทัดเมื่อใช้ element <br /> element clear
height

กำหนดความสูงของ element

height
hspace กำหนดระยะห่างจากขอบด้านขวา/ซ้าย ให้ element padding
language กำหนดภาษาของ script ที่ใช้ type
link กำหนดสีของ link link
nowrap ยกเลิกการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ white-space
start กำหนดหมายเลขแถวของรายการแถวแรก counter-reset
text กำหนดสีของตัวอักษรใน <body> color
type กำหนดลักษณะสัญลักษณ์ให้รายการใน tag <li> list-style-type
vlink กำหนดสีของ link ที่ถูกคลิกแล้ว visited
vspace กำหนดระยะห่างจากขอบด้านบน/ล่าง ให้ element padding
width กำหนดความกว้างของ element width


« Chapter 4
Chapter 6 »