คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 10

การจัดรูปแบบการแสดงผลให้ข้อความ

เราสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลให้ข้อความได้หลายรูปแบบ ลองมาดูกันค่ะ

Text Formatting Tags

Tag คำอธิบาย   การแสดงผล
<b> กำหนดข้อความเป็นตัวหนา <b>ตัวหนา</b> ตัวหนา
<big> กำหนดข้อความให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากขนาดปัจจุบันขึ้น 1 ระดับ <big>ใหญ่ขึ้น</big>
<big><big>ใหญ่ขึ้นอีก</big></big>
ใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้นอีก
<em> เน้นข้อความ (ตัวเอียง) <em>เน้นข้อความ</em> เน้นข้อความ
<i> กำหนดข้อความเป็นตัวเอียง <i>ตัวเอียง</i> ตัวเอียง
<small> กำหนดข้อความให้มีขนาดเล็กลง <small>เล็กลง</small> เล็กลง
<strong> เน้นหนักข้อความ (ตัวหนา) <strong>เน้นหนัก</strong> เน้นหนัก
<sub> กำหนดข้อความตัวห้อย H<sub>2</sub>O H2O
<sup> กำหนดข้อความตัวยก 4<sup>2</sup>=16 42=16
<ins> กำหนดข้อความที่เพิ่มเข้ามา ใช้คู่กับ <del> (ขีดเส้นใต้) กำหนดการวันที่ <del>26/3/2009</del> <ins>31/3/2009</ins>! กำหนดการวันที่ 26/3/2009 31/3/2009!
<del> กำหนดข้อความที่ลบออกไป (ขีดฆ่า)
<s> กำหนดข้อความขีดฆ่า
เป็น tag ล้าสมัยให้ใช้ <del> แทน
   
<strike> กำหนดข้อความขีดฆ่า
เป็น tag ล้าสมัยให้ใช้ <del> แทน
   
<u> กำหนดข้อความขีดเส้นใต้
เป็น tag ล้าสมัย ให้ใช้ style sheet แทน
<u>ขีดเส้นใต้</u> ขีดเส้นใต้
<blink> กำหนดข้อความกระพริบ(เฉพาะ Netscape,Firefox)

<blink>ตัวอักษรกระพริบ</blink> ตัวอักษรกระพริบ

Computer Output Tags

Tag คำอธิบาย   การแสดงผล
<code> กำหนดข้อความเป็น source code โปรแกรม (แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว) <code>Computer code text</code> Computer code text
<kbd> กำหนดข้อความที่พิมพ์จากคีย์บอร์ด (แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว) <kbd>Keyboard text</kbd> Keyboard text
<samp> กำหนดข้อความเป็นตัวอย่าง computer code (แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว) <samp>Sample computer code text</samp> Sample computer code text
<tt> กำหนดข้อความแบบ teletype text ให้มีความกว้างคงตัว <tt>teletype text</tt> teletype text
<var> กำหนดข้อความเป็นตัวแปร variable <var>Variable</var> Variable
<pre> กำหนดข้อความที่จัดรูปไว้ก่อน (แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว)
<pre>ข้อความใน pre
จะมีความกว้างคงที่
แสดงผลเคาะวรรค 
1 2  3   4 


และขึ้นบรรทัดใหม่
ตามที่พิมพ์เลย ไม่ต้องใช้ tag br</pre>
ข้อความใน pre
จะมีความกว้างคงที่
แสดงผลเคาะวรรค 
1 2  3   4 


และขึ้นบรรทัดใหม่
่ตามที่พิมพ์เลย ไม่ต้องใช้ tag br
<listing> แสดงข้อมูลรายการคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ เช่น source code program (แสดงผลด้วยความกว้างอักษรคงตัว)
เป็น tag ล้าสมัยให้ใช้ <pre> แทน
   
<plaintext> กำหนดให้เว็บเบราเซอร์ไม่สนใจตีความคำสั่ง HTML ใดๆ ให้แสดงออกมาเป็นข้อความธรรมดา
เป็น tag ล้าสมัยให้ใช้ <pre> แทน
   
<xmp> กำหนดข้อความที่จัดรูปไว้ก่อน
เป็น tag ล้าสมัยให้ใช้ <pre> แทน
   

Citations, Quotations และ Definition Tags

Tag คำอธิบาย   การแสดงผล
<abbr> กำหนดอักษรย่อหรือคำย่อ ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตีความให้กับ Search Engine ภาษา <abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr> ใช้สำหรับการเขียนเว็บเพจ ภาษา HTML ใช้สำหรับการเขียนเว็บเพจ
<acronym> กำหนดอักษรย่อหรือคำย่อ (เมื่อเอาmouse ชี้จะปรากฏคำเต็มในแถบอธิบาย) ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตีความให้กับ Search Engine ภาษา <abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr> ใช้สำหรับการเขียนเว็บเพจ ภาษา HTML ใช้สำหรับการเขียนเว็บเพจ
<address> กำหนดที่อยู่ผู้สร้างเว็บเพจ (ตัวเอียง) บทเรียน HTML โดย enjoyday.net
<address> <a href=
"mailto:admin@enjoyday.net">
Email us</a><br />
Address: Bangkok<br />
Phone: 00-0000000
</address>
บทเรียน HTML โดย enjoyday.net
Email us
Address: Bangkok
Phone: 00-0000000
<bdo> กำหนดทิศทางข้อความ (ซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย) <bdo dir="ltr">abcdefg!</bdo>
<bdo dir="rtl">abcdefg!</bdo>
abcdefg!
abcdefg!
<blockquote> กำหนดข้อความหรือเนื้อหาที่หยิบยกมาจากแหล่งอื่น (quotation) แบบยาว (แสดงผลโดยเพิ่มกั้นหน้าและกั้นหลัง ห่างจากขอบเท่ากัน หากต้องการให้กั้นหน้า และหลังแคบลง ก็สามารถใช้ <blockquote> หลายๆครั้งซ้อนกันได้) HTML คืออะไร?
<blockquote>HTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ พัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร W3C</blockquote>
HTML คืออะไร?
HTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ พัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร W3C
<q> กำหนดคำพูดที่ยกมาแบบสั้น (ใน Firefox จะเติมเครื่องหมายคำพูดใ้ห้) HTML คืออะไร?<br /><q>HTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ พัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร W3C</q> HTML คืออะไร?
HTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ พัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร W3C
<cite> กำหนดแหล่งอ้างอิง (citation) (ตัวเอียง) <cite>แหล่งอ้างอิง</cite> แหล่งอ้างอิง
<dfn> กำหนดข้อความเป็นการนิยามศัพท์ (ตัวเอียง) <dfn>HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ</dfn> HTML คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ


หมายเหตุ : tag ล้าสมัย หมายถึง tag ที่ถูกเอาออกจากมาตรฐานของ HTML/XHTML แบบ Strict ซึ่งสามารถใช้ tag อื่น หรือใช้ style sheet เขียนแทนได้

« Chapter 9
Chapter 11 »