คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 9

ตัวอักษร (Font)

เราสามารที่จะระบุชนิด ขนาดของ และ สี ให้ตัวอักษร ด้วย tag <font>

<font face="ชนิดตัวอักษร" size="number" color="สี">ข้อความ</font>
attribute ที่ใช้กับ < font>
- face="ชนิดตัวอักษร" กำหนดชนิดให้ตัวอักษร
- size="number" กำหนดขนาดให้ตัวอักษร มีค่าตั้งแต่ -7 ถึง 7
- color="สี" กำหนดสีให้ตัวอักษร

tag <font>...</font> การแสดงผล
<font face="ms sans Serif,Arial, Helvetica">ข้อความแสดง Font ชนิด ms sans Serif ถ้าในเครื่องผู้ใช้ไม่มี ให้ใช้ชนิด Helvetica และArial แทนตามลำดับ</font>
ข้อความแสดง Font ชนิด sans-serif ถ้าในเครื่องผู้ใช้ไม่มี ให้ใช้ชนิด Helvetica และArial แทนตามลำดับ
<font size="1">ข้อความแสดง Font size 1</font> ข้อความแสดง Font size 1
<font size="2">ข้อความแสดง Font size 2</font> ข้อความแสดง Font size 2
<font size="3">ข้อความแสดง Font size 3</font> ข้อความแสดง Font size 3>
<font size="4">ข้อความแสดง Font size 4</font> ข้อความแสดง Font size 4
<font size="5">ข้อความแสดง Font size 5</font> ข้อความแสดง Font size 5
<font size="6">ข้อความแสดง Font size 6</font> ข้อความแสดง Font size 6
<font size="7">ข้อความแสดง Font size 7</font> ข้อความแสดง Font size 7
<font color="red">ข้อความเป็นสีแดง</font> ข้อความเป็นสีแดง
<font face="ms sans Serif" size="3" color="red">ข้อความนี้ใช้ font ms sans Serif ขนาด 2 และเป็นสีแดง</font> ข้อความนี้ใช้ font ms sans Serif ขนาด 3 และเป็นสีแดง

หมายเหตุ : <font> เป็น tag ล้าสมัย ที่ไม่สามารถนำมาใช้กับเอกสาร HTML/XHTML ที่ใช้ DTD แบบ Strict ได้ เมื่อเราเรียนรู้การใช้งาน CSS แล้ว เราจะใช้ style sheet เขียนแทน แต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะ
« Chapter 8
Chapter 10 »