คู่มือท่องเที่ยว สำหรับคนรักการท่องเที่ยว

Chapter 6

สี (Color)

การกำหนดสีของตัวอักษร ข้อความ พื้นหลัง หรือวัตถุอื่นๆ สามารถกำหนดได้ 2 แบบ

1. กำหนดโดยใช้ชื่อสี การระบุชื่อสีแบบนี้ใช้สีได้จำนวนจำกัด เช่น black, red, green, blue, yellow, white เป็นต้น

2. กำหนดเป็นรหัสค่าสี ด้วยระบบตัวเลขฐานสิบหก ประกอบด้วยกลุ่มตัวเลข 2 ตัว 3 ชุด แทนค่าสี แดง เขียว น้ำเงิน (RR GG BB) ตามลำดับ และมีเครื่องหมาย # กำกับหน้าตัวเลขดังตัวอย่างสี เช่น #000000, #FF0000 เป็นต้น

ชื่อสี รหัสค่าสีฐาน16 การแสดงผลสี
Black #000000  
Red #FF0000  
Green #00FF00  
Blue #0000FF  
Yellow #FFFF00  
Aqua #00FFFF  
Fuchsia #FF00FF  
Silver #C0C0C0  
White #FFFFFF  


สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)

จะสังเกตได้ว่าคำสั่งของ HTML จะเป็น tag ที่ใช้เครื่องหมาย "<" และ ">" เช่น <p align="center"> แล้วแบบนี้ถ้าเราต้องการแสดง เครื่องหมาย < หรือ > หรือ " บนหน้าเว็บเพจจะทำอย่างไร

เราจะต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษ เวลาที่เราพิมพ์ใน Text Editor ให้เราพิมพ์เป็น &lt; สำหรับเครื่องหมาย < , พิมพ์ &gt; สำหรับเครื่องหมาย > และพิมพ์ &quot; สำหรับเครื่องหมาย "

สัญลักษณ์พิเศษนั้นมีมากมายหลายตัวค่ะ ถ้าเราใช้โปรแกรม EditPlus หรือ Dreamweaver สำหรับเขียนเว็บเพจแล้ว ถึงจะจำไม่ได้ก็มีเมนูให้เรียกสัญลักษณ์พิเศษทั้งหมดขึ้นมาดู และเลือกใช้งานได้ง่ายๆ เลยค่ะ

สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้งานบ่อยๆ ได้แก่

© &copy;
® &reg;
&trade;
" &quot;
& &amp;
< &lt;
> &gt;


อีกเรื่องแถมท้าย เวลาที่เราพิมพ์ข้อความ และมีเว้นวรรค ไม่ว่าเราจะเคาะ spacebar เว้นวรรคกี่ครั้งก็ตาม เวลาที่เรียกดูผลจากเว็บเบราเซอร์์ ก็จะเห็นมันเว้นวรรคให้เราเคาะเีดียวตลอดเลย แล้วถ้าอยากจะเคาะวรรคหลายครั้งทำได้อย่างไร

ให้ใช้ &nbsp; ใส่ไปหลายๆ ครั้ง ก็จะสามารถจะเว้นวรรคได้ห่างตามที่ต้องการเลยค่ะ
Example
1   2     3       4
1 &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4
Output
1 2 3 4
1   2     3       4
ส่วนสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เหลือไปดูตามลิงค์นี้นะคะ
http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp
http://www.w3schools.com/tags/ref_symbols.asp

« Chapter 5
Chapter 7 »