Templates by BIGtheme NET
หน้าแรก / การสร้างเว็บไซต์ / 1. วางแผนงาน / 1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ – 1. วางแผนงาน
1.1 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์
1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
1.3 กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา
1.4 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น
1.5 เตรียมทักษะและบุคลากร
1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย

กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

1) ผู้ชมกลุ่มไหนที่เราคาดหวังให้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ?

เราควรทราบว่ากลุ่มผู้ชมของเว็บไซต์เป็นใคร เพื่อจะได้ออกแบบเว็บไซต์ เลือกเนื้อหา โทนสี กราฟฟิก และเทคโนโลยีที่นำมาสนับสนุน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น
– ถ้าผู้ชมเป็นกลุ่มวัยรุ่น ก็ควรจะออกแบบให้มีสีสันสดใส ใช้ภาพกราฟฟิกดึงดูดให้น่าสนใจ
– ถ้าผู้ชมเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจธรรมะ ก็ควรออกแบบให้ดูเรียบง่าย ถ้าฉูดฉาดเกินไป คงรู้สึกขัดๆ

2) อยากให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับอะไรกลับไป?

เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง ของแจกฟรี เป็นต้น

3) อยากให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมทำอะไรหลังจากมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ?

ให้ผู้เยี่ยมชมกลับมาเยี่ยมเว็บไซต์ของคุณอีก หรือให้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ เป็นต้น


คุณอาจสนใจเรื่องนี้

1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ – 1. วางแผนงาน 1.1 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 1.3 กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา 1.4 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น 1.5 เตรียมทักษะและบุคลากร ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *