การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design)

คือ การจัดหมวดหมู่ และลำดับของเนื้อหา แล้วจัดทำเป็นแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างภายในเว็บไซต์ และแต่ละหน้าเว็บเพจนั้นมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร

โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ชมไม่สับสนและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรเป็นลำดับที่ลึกหลายชั้นเกินไป เพราะผู้ใช้จะเบื่อเสียก่อน กว่าจะค้นหาเจอหน้าที่ต้องการ

อันนี้เจอกับตัว เช่น เว็บไซต์ดาวน์โหลดบางแห่ง คลิกแล้วคลิกอีก ยังหาไม่เจอลิงค์ดาวน์โหลด หาเว็บใหม่เลยค่ะ :บ่น:

1. จากเนื้อหาเว็บไซต์ที่เราเตรียมไว้ ให้นำมาจัดหมวดหมู่ และลำดับเนื้อหาก่อนหลัง

Section 1
      Section 1.1
      Section 1.2
      Section 1.3
              Section 1.3.1
              Section 1.3.2
Section 2
Section 3
      Section 3.1
      Section 3.2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

1. สินค้า
            1.1 Computer
            1.2 Scanner
            1.3 Printer
                  1.3.1  Laser Printer
                  1.3.2  Inkjet Printer
2. สถานที่จำหน่าย
3. Support
           3.1 FAQ
           3.2 Manual
4. เกี่ยวกับบริษัท
          4.1 ประวัติ
          4.2 สถานที่ตั้ง

.

2. จัดทำแผนผังโครงสร้างเว็บไซด์ เป็นแผนผังที่แสดงถึงโครงสร้างข้อมูล, ลำดับชั้น และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน โดยจะเริ่มจากหน้า Homepage จนไปถึงหน้าย่อยต่างๆ ทั้งหมด

จากเนื้อหาที่จัดหมวดหมู่แล้ว นำมาเขียนเป็นแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ดูค่ะ ตัวอย่าง เช่น

โครงสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลดารานักร้อง

sitestructure

.
โครงสร้างเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

sitestructure