Templates by BIGtheme NET
หน้าแรก / ภาษา / เพลงจีน เหล่าสู่อ้ายต้าหมี่ (หนูรักข้าวสาร)

เพลงจีน เหล่าสู่อ้ายต้าหมี่ (หนูรักข้าวสาร)เพลง : 老鼠爱大米 lǎo shǔ ài dà mǐ หนูรักข้าวสาร

wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn
我 听 见 你 的 声 音
ฉันได้ยินเสียงของเธอ

yǒu zhòng tè bié de gǎn jué
有 种 特 别 的 感 觉
เกิดมีความรู้สึกพิเศษอย่างหนึ่ง

ràng wǒ bù duàn xiǎng
让 我 不 断 想
ทำให้ฉันคิดตลอดเวลาว่า

bù gǎn zài wàng jì nǐ
不 敢 再 忘 记 你
ไม่กล้าจะลืมเธออีก

wǒ jì de yǒu yī gè rén
我 记 的 有 一 个 人
ฉันจำได้ว่ามีคนคนหนึ่ง

yǒng yuǎn liú zài wǒ xīn zhōng
永 远 留 在 我 心 中
ที่อยู่ในใจฉันตลอดมา

nǎ pà zhī néng gòu zhè yàng de xiǎng nǐ
那 怕 只 能 够 这 样 的 想 你
จะ่กลัวอะไร..ขอเพียงได้คิดถึงเธออยู่อย่างนี้

rú guǒ zhēn de yǒu yī tiān
如 果 真 的 有 一 天
ถ้าหากว่ามีวันหนึ่งจริงๆ

ài qíng lǐ xiǎng huì shí xiàn
爱 情 理 想 会 实 现
ความรักที่ฝันใฝ่กลายเป็นความจริง

wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ
我 会 加 倍 努 力 好 好 对 你
ฉันจะพยายามดีกับเธอให้มากขึ้น

yǒng yuǎn bù gǎi biàn
永 远 不 改 变…
อย่างที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

bù guǎn lù yǒu duō me yuǎn
不 管 路 有 多 么 远
ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลสักเพียงใด

yī dìng huì ràng tā shí xiàn
一 定 会 让 它 实 现
ก็จะทำให้มันกลายเป็นความจริง

wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ shuō
我会轻轻在你耳边 对你说….对你说……
ฉันจะกระซิบที่ข้างหูเธอเบาๆ  พูดกับเธอว่า

wǒ ài nǐ ài zhe nǐ   jiù xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ
我爱你…爱着你…..就向老鼠爱大米….
ฉันรักเธอ รักเธออย่างนี้ ก็เหมือนกับหนูที่รักข้าวสาร

bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ
不 管 有 多 少 风 雨
ไม่ว่าลมฝนจะแรงแค่ไหน

wǒ dū huì yī rán péi zhe nǐ
我 都 会 依 然 陪 著 你
ฉันก็จะอยู่เคียงข้างเธอ

wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ
我 想 你~ 想 著 你
คิดถึงเธอ คิดถึงเธออยู่อย่างนี้

bù guǎn yǒu duō me de kǔ
不 管 有 多 么 的 苦
ไม่ว่าจะลำบากเพียงใด

zhī yào néng ràng nǐ kāi xīn wǒ shén me dōu yuànyì
只 要 能 让 你 开 心, 我 什 么 都 愿 意
ขอเพียงทำให้เธอมีความสุข ไม่ว่าอะไรฉันก็ยอม

zhè yàng ài nǐ
这 样 爱 你
รักเธอแบบนี้

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

เพลงจีน 简单爱 (Jian Dan Ai) – โจวเจี๋ยหลุน

เนื้อร้อง พินอิน คำแปลเพลง 简单爱 (Jian Dan Ai) เจี่ยนตันอ้าน รักที่เรียบง่าย ของศิลปิน โจวเจี๋ยหลุน (Jay Chou) อัลบั้ม Fantasy (2001)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *