Templates by BIGtheme NET
หน้าแรก / การสร้างเว็บไซต์ / 1. วางแผนงาน / 1.5 เตรียมทักษะและบุคลากร

1.5 เตรียมทักษะและบุคลากรขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ – 1. วางแผนงาน
1.1 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์
1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
1.3 กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา
1.4 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น
1.5 เตรียมทักษะและบุคลากร
1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย

เตรียมทักษะและบุคลากร

การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายๆ ด้าน เช่น การจัดทำเนื้อหา content, การออกแบบกราฟฟิก และการเขียนโปรแกรม เป็นต้น

ถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีระบบงานซับซ้อน เช่น pantip.com, weloveshopping.com, dek-d.com จะใช้บุคลากรหลายคน ได้แก่

 • Web master คือ ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ (สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก Web master อาจเป็นผู้ที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเลยก็ได้)
 • Content writer หรือ Editor คือ นักเขียนและบรรณาธิการที่ดูแลด้านเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์
 • Web designer คือ ผู้ออกแบบลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ วางเค้าโครงหน้าเว็บเพจ เลือกสี และออกแบบส่วนประกอบต่างๆ
 • Web programmer เป็นนักเขียนโปรแกรมซึ่งพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ เช่น HTML, CSS, JavaScript, VBScript, ASP, ASP.NET และ PHP

แต่สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อน เพียงแค่นำเสนอเนื้อหาที่เป็นลักษณะงานเขียนบทความ รูปภาพ เราคนเดียวก็สามารถทำได้ค่ะ

 

ถ้าอยากทำเว็บไซต์เอง แต่ยังไม่มีทักษะอะไรเลย มีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษา (จะได้ศึกษากันในหัวข้อต่อๆ ไป)

สำหรับกรณีเว็บไซต์เป็นหน้าข้อมูลง่ายๆ มีข้อความ รูปภาพประกอบไม่กี่หน้า หลังจากศึกษา HTML/XHTML, CSS แล้วน่าจะพอสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ได้ แต่ถ้าเว็บไซต์ที่จะทำมีเนื้อหาเยอะ และมีการเพิ่มข้อมูลอยู่ตลอด แนะนำให้ใช้โปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS) เลย เอาเวลาไปทำส่วนเนื้อหาดีกว่าค่ะ

 • ศึกษาการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป (Web CMS : Web Content Management System) ที่เราเลือกใช้งาน
  ตัวอย่าง CMS เช่น
  – WordPress https://wordpress.org/
  – Joomla! http://www.joomla.org/
  – PHP-Nuke https://www.phpnuke.org/
  – Drupal https://www.drupal.org

  enjoyday แนะนำให้ใช้ WordPress ค่ะ โดยหลังจากศึกษาขั้นตอนการติดตั้งแล้ว เราสามารถสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะ ไม่ได้โม้นะ แต่จะไปใช้เวลาตอนเลือกหน้าตา Theme ที่ถูกใจ และปรับแต่ง style ใหม่มากกว่าค่ะ จากนั้นก็เป็นเรื่องของการทำเนื้อหาภายในเว็บไซต์แล้วค่ะส่วนถ้าจะทำ Webboard ต้องศึกษาวิธีการติดตั้งและการใช้งาน Free Webboard Software ต่างๆ เช่น
  – phpbb http://www.phpbb.com
  – SMF http://www.simplemachines.org
  – Discuz http://www.discuzthai.com เมื่อคุณสมัครใช้บริการเช่าพื้นที่ Web hosting แล้ว ที่หน้าจัดการเว็บไซต์ Control Panel จะมี Feature ให้คุณ run Free Software Script ติดตั้ง WordPress, Webboard, Guestbook และโปรแกรมอื่นๆ ให้อัตโนมัติ (ลองสอบถามผู้ให้บริการ web hosting ดูค่ะ) เราก็ไม่ต้องไปหา download และ upload file เพื่อติดตั้งเอง
 • ถ้าจะทำถึงขั้นออกแบบฐานข้อมูล และสร้างเป็น Web Application ที่ติดต่อฐานข้อมูลได้ ต้องมีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล MySQL เขียน SQL query ข้อมูลได้ และมีความสามารถในการเขียน Server Sided Script เช่น PHP, ASP, ASP.net, JSP เป็นต้น  ถ้าไม่ได้ทำเป็นอาชีพ ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ขนาดนั้น เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย ใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝนนานทีเดียว

Last update: 07-06-2015

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

1.6 ประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ – 1. วางแผนงาน 1.1 กำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 1.2 กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 1.3 กำหนดขอบเขตเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลเนื้อหา 1.4 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น 1.5 เตรียมทักษะและบุคลากร ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *