Templates by BIGtheme NET
หน้าแรก / ภาษา / เพลงจีน 简单爱 (Jian Dan Ai) – โจวเจี๋ยหลุน

เพลงจีน 简单爱 (Jian Dan Ai) – โจวเจี๋ยหลุนเพลง: 简单爱 รักที่เรียบง่าย (Jian Dan Ai, เจี่ยน ตัน อ้าย) 
ศิลปิน: โจวเจี๋ยหลุน (Jay Chou)
อัลบั้ม: Fantasy (2001)

shuō bù shàng wéi shén me
说 不 上 为 什 么
ซัว ปู๋ ซั่ง เว่ย เสิน เมอ
บอกไม่ได้ว่าทำไม

wǒ biàn de hěn zhǔ dòng
我 变 得 很 主 动
หว่อ เปี้ยน เต๋อ เหิ่น จู่ ต้ง
ฉันถึงได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนแบบนี้

ruò ài shàng yī gè rén
若 爱 上 一 个 人
รั่ว อ้าย ซั่ง อี เก้อ เหริน
การตกหลุมรักใครสักคน

shén me dū huì zhí de qù zuò
什 么 都 会 值 得 去 做
เสิน เมอ โตว หุ้ย จื้๋อ เต๋อ ชวี่ จั้ว
ไม่ว่าอะไรก็คุ้มค่าที่จะทำ

* wǒ xiǎng dà shēng xuān bù
我 想 大 声 宣 布
หว่อ เสี่ยง ต้า เชิง เซวียน ปู้
ฉันอยากจะประกาศให้ก้อง

duì nǐ yī yī bù shě
对 你 依 依 不 舍
ตุ้ย หนี่ อี อี ปู้ เส่อ
ว่าฉันไม่ยอมแยกจากเธอไปไหน

lián gé bì lín jū dōu cāi dào wǒ xiàn zài de gǎn shòu
连 隔 壁 邻 居 都 猜 到 我 现 在 的 感 受
เหลียน เก๋อ ปี้ หลิน จวี โตว ไช เต้า หว่อ เสี้ยน ไจ้ เตอ ก่าน โซ่ว
แม้แต่เพื่อนบ้านยังเดาออกถึงความรู้สึกของฉันในตอนนี้

hé biān de fēng zài chuī zhe tóu fā piāo dòng
河 边 的 风 在 吹 着 头 发 飘 动
เหอ เปียน เตอ เฟิง ไจ้ ชุย เจอะ โถว ฟา เพียว ต้ง
สายลมจากริมแม่น้ำ พัดเส้นผมปลิวสลวย

qiān zhe nǐ de shǒu yī zhèn mò míng gǎn dòng
牵 着 你 的 手 一 阵 莫 名 感 动
เชียน เจอะ หนี่ เตอ โส่ว อี เจิ้น โม่ หมิง ก่าน ต้ง
ได้จูงมือเธอ ก็ตื้นตันประทับใจอย่างอธิบายไม่ได้

wǒ xiǎng dài nǐ huí wǒ de wài pó jiā
我 想 带 你 回 我 的 外 婆 家
หว่อ เสี่ยง ไต้ หนี่ หุย หว่อ เตอะ ว่าย โผ จีอา
ฉันอยากจะพาเธอไปบ้านคุณยาย

yī qǐ kàn zhe rì luò
一 起 看 着 日 落
อี้ ฉี่ คั่น เจอะ ยรื่อ ลั่ว
ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน

yī zhí dào wǒ men dōu shuì zhao
一 直 到 我 们 都 睡 着
อี้ จื๋อ เต้า หว่อ เมิน โตว ซุ่ย จ๋าว
จนกระทั่งพวกเราหลับไหลไป

** wǒ xiǎng jiù zhè yàng qiān zhe nǐ de shǒu bù fàng kāi
我 想 就 这 样 牵 着 你 的 手 不 放 开
หว่อ เสี่ยง จิ้ว เจ้อ ยั่ง เชียน เจอะ หนี่ เตอ โส่ว ปู้ ฟ่าง คาย
ฉันอยากจะจูงมือเธอแบบนี้ ไม่ปล่อยไปไหน

ài néng bù néng gòu yǒng yuǎn dān chún méi yǒu bēi āi
爱 能 不 能 够 永 远 单 纯 没 有 悲 哀
อ้าย เหนิง ปู้ เหนิง โก้ว หย่ง เหยวี่ยน ตัน ฉุน เหมย โหย่ว เปย อาย
รักจะสามารถบริสุทธิ์งดงาม และไม่มีความโศกเศร้าตลอดไปได้ไหม

wǒ xiǎng dài nǐ qí dān chē
我 想 带 你 骑 单 车
หว่อ เสี่ยง ไต้ หนี่ ฉี ตัน เชอ
ฉันอยากพาเธอซ้อนจักรยาน

wǒ xiǎng hé nǐ kàn bàng qiú
我 想 和 你 看 棒 球
หว่อ เสี่ยง เหอ หนี่ คั่น ปั้ง ฉิว
อยากดูเบสบอลกับเธอ

xiǎng zhè yàng méi dān yōu
想 这 样 没 担 忧
เสี่ยง เจ้อ ยั่ง เหมย ตัน โยว
อยากจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรต้องทุกข์กังวล

chàng zhe gē yī zhí zǒu
唱 着 歌 一 直 走
ชั่ง เจอะ เกอ อี้ จื๋อ โจ่ว
ร้องเพลงเดินคู่กันไป

wǒ xiǎng jiù zhè yàng qiān zhe nǐ de shǒu bù fàng kāi
我 想 就 这 样 牵 着 你 的 手 不 放 开
หว่อ เสี่ยง จิ้ว เจ้อ ยั่ง เชียน เจอะ หนี่ เตอ โส่ว ปู้ ฟ่าง คาย
ฉันอยากจะจูงมือเธอแบบนี้ ไม่ปล่อยไปไหน

ài kě bù kě yǐ jiǎn jiǎn dān dān méi yǒu shāng hài
爱 可 不 可 以 简 简 单 单 没 有 伤 害
อ้าย เข่อ ปู้ เข่อ อี่ เจี๋ยน เจี่ยน ตัน ตัน เหมย โหย่ว ซัง ห้าย
ความรักจะเรียบง่ายและไม่ทำให้ต้องเจ็บปวดได้ไหม

nǐ kào zhe wǒ de jiān bǎng
你 靠 着 我 的 肩 膀
หนี่ เค้า เจอะ หว่อ เตอะ เจียน ป่าง
เธอซบที่ไหล่ฉัน

nǐ zài wǒ xiōng kǒu shuì zháo
你 在 我 胸 口 睡 着
หนี่ ไจ้ หว่อ ซง โค่ว ซุ่ย จ๋าว
หลับในอ้อมอกฉัน

xiàng zhè yàng de shēng huó
像 这 样 的 生 活
เซี่ยง เจ้อ ยั่ง เตอะ เซิง หัว
เหมือนชีวิตในตอนนี้

wǒ ài nǐ nǐ ài wǒ
我 爱 你 你 爱 我
หว่อ อ้าย หนี่ หนี่ อ้าย หว่อ
ฉันรักเธอ เธอรักฉัน

xiǎng jiǎn jiǎn dān dān ài
想 简!简!单!单!爱…
เสี่ยง เจี๋ยน เจี่ยน ตัน ตัน อ้าย
อยากจะมีรักที่เรียบๆง่ายๆ …

ร้องซ้ำ *, **, **

คุณอาจสนใจเรื่องนี้

เพลงจีน ตุ้ยเมี่ยนเตอหนี่วไหคั่นกั้วไหล (สาวน้อยที่อยู่ตรงข้ามมองมาทางนี้หน่อย)

对面的女孩看过来 (Dui Mian De Nu Hai Kan Guo Lai) สาวน้อยฝั่งตรงข้ามนั่นหนะ หันมองมาหน่อยเถอะ 看过来 看过来 (Kan Guo Lai Kan Guo Lai) มองมาหน่อยน้า มองมาหน่อย 这里的表演很精采 (Zhe Li De Biao Yan Hen Jing Cai) นี่ๆ ตรงนี้มี Show หนุกมากๆด้วยนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *